Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Praktisch

Praktisch

Vrijwilligerswerk is gereguleerd door de overheid en onbetaald. Wel kan er een onkostenvergoeding worden voorzien, bijvoorbeeld om je verplaatsing te betalen.

Wij voorzien naast een toffe werksfeer en sympathieke collega’s ook een verzekering en de nodige omkadering om jouw taken veilig en goed te kunnen uitvoeren.

We rekenen erop dat wie zich engageert de gemaakte afspraken ook nakomt.

Vrijwilligerswerk is niet alleen een leuke tijdsbesteding, het levert je ook een sterk sociaal netwerk en vaak hechte vriendschappen op.

Wie moeilijk werk vindt of langdurig werkloos is, kan op deze manier ook weer geleidelijk werkervaring opdoen en gewoon worden aan een engagement en het opnemen van verantwoordelijkheid. Eventueel via een tussenstap in onze maatwerkbedrijven.

Close