Our Phone Number: 053 89 06 28 Our Email Address: steunpunt@welzijn.net

Snel&Wel biedt werkervaring op maat

Snel&Wel biedt werkervaring op maat

Dag na dag bezorgt Snel&Wel mailings en drukwerk voor verenigingen, lokale economie, overheidsdiensten etc. aan huis.

De stopzetting van de werkervaringsprojecten door de Vlaamse overheid (1 oktober 2015) was voor de fietskoerierdienst Snel&Wel even slikken. Het werk dat eerder door de ploeg van 10 fietskoeriers (in Aalst) onder het werkervaringsstatuut gebeurde, was er immers nog steeds. We moesten het nu echter zonder deze gesubsidieerde tewerkstelling zien te redden. De klanten rekenen immers al jaren op onze fietskoerierdienst voor de bedeling van hun drukwerk deur aan deur of op adres.

Dit zette ons creatieve brein aan het puzzelen waardoor we tot nieuwe opportuniteiten kwamen.

Drie ervaren vroegere wep+ medewerkers werden opgeleid tot polyvalente distributiemedewerkers. Hun taak bestaat erin om de bedelingen uit te voeren maar daarnaast staan ze ook in voor de opvolging en controle van de kwaliteit van het werk. Een andere grote taak is de opleiding en ondersteuning van talrijke vrijwilligers. Het takenpakket wordt vanaf nu immers opgesplitst. Waar vroeger een fietskoerier zowel het voorbereidende werk als het fietskoerierwerk uitvoerde, worden er nu ook plooi- en sorteervrijwilligers ingeschakeld en zijn er andere vrijwilligers die louter het bedelingswerk op de fiets voor hun rekening nemen. We creëerden bijgevolg een nieuw aanbod voor wie tewerkstelling in het reguliere circuit (nog) niet meteen haalbaar is. Mensen die werkervaring kunnen gebruiken om bv. aan attitudes te werken, een nuttige tijdsbesteding te hebben, stilaan terug in een werkritme willen geraken, willen ervaren wat werken is… kunnen als vrijwilliger bij ons terecht. Door het fietskoerierwerk op te delen in deeltaken kunnen we op maat van de vrijwilliger werken en iedereen een voor hem of haar haalbare taak geven. Op deze manier kunnen we nog meer tegemoetkomen aan de capaciteiten en de talenten van mensen met een (momenteel) grote afstand tot de arbeidsmarkt. We zorgen hierbij ook voor een begeleiding op maat en de nodige ondersteuning op de werkvloer.

Wie zin heeft om het vrijwilligersteam te ondersteunen is altijd welkom. Je kan ons hiervoor contacteren via:

tel. 053 73 08 21
e-mail: snelenwel

Close