Nieuws vanuit Lets Vlaanderen
U kunt de nieuwsbrief ook online bekijken
Lets Vlaanderen
E-flash april

Neem deel aan een brainstormgroep

Wil jij meewerken aan de verdere bekendmaking en groei van de LETS-beweging?

Het je zin om mee te denken over: hoe communiceren over LETS of hoe mensen leren wat LETS is? Zet jouw talent dan in en doe mee in een brainstormgroep. In deze e-Flash geven we een overzicht van de verschillende mogelijkheden met een woordje uitleg.

Via volgende knop kan je jouw interesse aangeven om vrijblijvend eens te komen kijken, kennis te maken met de andere deelnemers en te proeven van het onderwerp. Nadien kan je beslissen of je al dan niet verder wil meedoen.

Wie?
Iedereen met interesse voor het thema van de brainstormgroep kan deelnemen.

Waar?
De bijeenkomsten van de brainstormgroepen gaan online door via Zoom.

Wanneer en hoe vaak?
Afhankelijk van en in overleg met de deelnemers kunnen de bijeenkomsten overdag of ’s avonds plaatsvinden. De brainstormgroepen rond het LETS-spel en het LETS-landschap zijn tijdelijk. De andere groepen hebben een meer permanent karakter in 2021.

Werkvorm
Interactief. Brainstormen, informeren, uitwisselen van kennis en ervaringen, evalueren en reflecteren, breakout room, online prikbord, …
Een LETS Vlaanderen-medewerker zorgt voor uitnodiging, agenda en verslag.

Resultaat
Iedere brainstormgroep werkt naar een vooraf bepaald concreet resultaat waaraan jij kan bijdragen.

Overzicht van de brainstormgroepen

Hierin werken we acties uit om het ruime publiek te bereiken en te vertellen over de LETS-beweging. We spuien en realiseren ideeën over de LETS Vlaanderen-campagne.
We buigen ons over de communicatie van LETS Vlaanderen met de LETS-groepen en de communicatie tussen de LETS-groepen onderling. We bespreken ook de manier waarop we de LETS-groepen betrekken bij de communicatie naar het ruime publiek als LETS-ambassadeurs.
We werken verder op de inhoud van het bestaande LETS-spel en bedenken een leuke, creatieve vormgeving voor twee versies: ‘LETS voor dummies’ om te spelen op een beurs of event (gericht naar het ruime publiek) en ‘LETS voor beginners’ om te spelen bij een infosessie of intake (gericht naar beginnende letsers).
Iedere LETS-groep is uniek. Wat zijn de elementen die hier een rol in spelen? We brengen (LETS)tarieven, kernwerking, groepsactiviteiten, infosessies, aantal leden, … verder in kaart. En we stippelen de volgende acties rond het LETS-landschap uit. Geen interesse om lid te worden van deze werkgroep maar wil je toch informatie over jouw LETS-groep doorgeven?
LETS Vlaanderen waardeert de inzet van haar vrijwilligers met LETS-eenheden binnen een lopend onderzoeksproject. Dit onderzoeksproject startte in 2017 met het waarderen van de hulp van vrijwilligers bij LETS Vlaanderen-events. Wie graag verder mee nadenkt kan zeker aansluiten.
Om input te geven aan het onderzoeksproject vrijwilligersbeleid, brengen we objectief in kaart wat de effecten zijn van de vrijwilligerswaarderingen op de balans in een LETS-groep. We streven naar een mix van uiteenlopende visies om samen na te denken.
Hier geven we advies over de werking en verdere uitrol van het softwaresysteem LetsC. Ben je meer softwarematig onderlegd dan is de technische groep misschien jouw ding. Als je graag bezig bent met privacy-aangelegenheden kan je jouw talent inzetten in het groepje dat nadenkt over privacy.
Voor deze groep richten we ons tot iedereen die graag dieper wil ingaan op hedendaagse samenlevingsvraagstukken en hoe LETS daarop een antwoord kan bieden met het oog op verandering.

Vorig jaar organiseerde LETS Vlaanderen een online ‘blijf in uw kot’ editie van de LETS-debatdag. Dit jaar komen we samen in beweging met een nieuwe naam voor dit event: we gaan Met LETS op weg van 25 mei tot 6 juni. Meer info volgt héél binnenkort

Facebook-groep
'LETS Vlaanderen - groep voor LETSers': deel tips, ervaringen, vragen, ideeën, ...
Facebook-pagina
'LETS Vlaanderen': volg het laatste nieuws, campagnes en andere acties van LETS Vlaanderen via deze pagina.
info@letsvlaanderen.be | http://www.letsvlaanderen.be/
Vlaanderenstraat 53 – 9000 Gent
Vlaanderen verbeelding werkt
Online bekijken | Uitschrijven